Privacy- en Cookiebeleid

Inge Cox Life & Balance Holistisch Coaching

Beste Bezoeker,

Welkom op de website van Ingecox.be, beheerd door SAN BAO BV, gevestigd te Eeuwfeeststraat 2, 3400 Ezemaal. Dit Privacy- en Cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over hoe Inge Cox Life & Balance holistisch coaching, onderdeel van San Bao BV, omgaat met uw persoonlijke gegevens en cookies wanneer u onze diensten gebruikt, een offerte aanvraagt, een sessie boekt of onze website bezoekt. U dient zich ervan bewust te zijn dat San Bao niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen, dus raden wij u aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina voor updates.

Uitgangspunt voor Verwerking van Persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Inge Cox Life & Balance coaching is doorgaans niet verplicht.
U heeft te allen tijde de vrijheid om te kiezen of u persoonsgegevens wilt verstrekken. Sommige diensten vereisen echter wel het invoeren van persoonsgegevens om van deze diensten gebruik te kunnen maken. Wanneer dit het geval is, zullen wij aangeven welke gegevens verplicht zijn en welke optioneel zijn. Zonder de noodzakelijke gegevens kunnen wij de desbetreffende diensten niet verlenen.

Verzamelde Persoonsgegevens en verwerking

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken als u gebruik maakt van onze diensten of als u deze gegevens zelf invult via een contactformulier op onze website, zoals naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, en informatie over uw interesses. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten, facturatie, interactie op onze websites, aanbiedingen, nieuwsbrieven, website-analyses en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Waarom wij ugegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daarom vraagt, en/of om u schriftelijk te benaderen (via e-mail en/of per post) als u telefonisch niet bereikbaar bent. Dit doen wij in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Delen van Uw Gegevens met Derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn van Uw Gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijke vereisten een langere bewaarperiode voorschrijven.

Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@sanbao.be.

Analyse van Websitebezoek

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. U kunt het gebruik van cookies beheren via de instellingen van uw webbrowser.

Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als deze derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij geven geen toestemming om via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang.

Vragen & feedback

Dit Privacy- en Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 oktober 2023.
Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevensop onze website.

SAN BAO BV
Eeuwfeeststraat 2
3400 Ezemaal
BE0733651382
info@sanbao.be

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om te voldoen aan wettelijkevereisten of om onze praktijkrichtlijnen aan te passen.

Bedankt voor uw begrip en vertrouwen in ons cookie- & privacybeleid.

Met vriendelijke groet,

Inge Cox Life & Balance coaching